Wat is een jaarrekening?

 Een jaarrekening is een jaaroverzicht van de financiële situatie van uw onderneming over een bepaald boekjaar. Met de jaarrekening geeft u meer informatie over bijvoorbeeld de financiële ontwikkeling, kredietwaardigheid en financiële positie van uw bedrijf. 

In veel gevallen is het verplicht een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening maakt bij grotere bedrijven onderdeel uit van het jaarverslag, waarin de jaarstukken van de onderneming bekendgemaakt worden.

Uiteraard is het van belang dat de jaarrekening goed aansluit op uw administratie. In een jaarrekening dienen zowel de inkomsten alsmede de uitgaven verantwoord te worden aan de hand van meetbare en bewijsbare geldstromen. Al uw cijfers zijn dan ook te herleiden uit uw facturen, bankafschriften en andere betaalbewijzen.

Belang van een jaarrekening

Het doel van een jaarrekening is om een goed financieel overzicht te maken van uw organisatie, zodat u die kunt overleggen aan de stakeholders van het bedrijf. Daarnaast is het maken van een jaarrekening voor een aantal bedrijfsvormen verplicht.

DFT Advies helpt uw bedrijf graag met het opmaken van uw jaarrekening.

Heeft u een vraag?

Telefoon: 085-0061122

Jaarrekening